• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19:00

ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Πολεμικό Μουσείο