• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19:00

Διάθεση Αιθουσών - Πολεμικό Μουσείο