• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19:00

Έκθεση Κειμηλίων Στρατιωτικής Ιατρικής - Πολεμικό Μουσείο