• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19:00

COVID-19 (ΦΕΚ 4829-2/11/2020) - Πολεμικό Μουσείο