• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-17:00

Αντιπροσωπευτικά Εκθέματα - Πολεμικό Μουσείο