• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19.00

Νέα Αρχεία - Πολεμικό Μουσείο