• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19:00

Πρώτη Συνεδρίαση για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολεμικού Μουσείου - Πολεμικό Μουσείο