• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19:00

Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων - Πολεμικό Μουσείο