• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-17.00

Εκτέλεση προϋπολογισμού - Πολεμικό Μουσείο