• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19:00

Ταξίαρχος Ε.Α Κων/Νος Μπίμπιζας-Πίνης - Πολεμικό Μουσείο