• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19:00

Απονομή Τιμητικού Διπλώματος στο Δημήτριο Μπουντά - Πολεμικό Μουσείο