• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19.00

«Αναδυόμενες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και τάσεις εξέλιξης της αεροπορίας, στρατιωτικής και πολιτικής»