• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19:00

Αναβολή Εκδήλωσης - Ειδική Έκδοση Γραμματοσήμων «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» - Πολεμικό Μουσείο