• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-17:00

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Πολεμικό Μουσείο