You are here

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Σύμφωνα με την από 7 Μαρτίου 2017 Απόφαση (Πρακτικό υπ.’ αριθμ. 1/07.03.2017) της Επιτροπής Χορηγιών που συνεστήθη βάσει της από 14 Ιουλίου υπογραφείσης Συμβάσεως Χορηγίας καθώς και της από 2 Μαρτίου 2017 Τροποποίηση αυτής μεταξύ του «ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» και των εταιρειών «ΣΒΙΕ Α.Ε.Ε.» και «IST Ε.Π.Ε.», ανακοινώνονται τ’ ακόλουθα αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη λήψη των τεσσάρων προπτυχιακών (4) υποτροφιών (δύο (2) υποτροφίες θα δοθούν από εκάστη εκ των ως άνω εταιρειών σε αποφοίτους της τρίτης λυκείου για οποιονδήποτε κλάδο επιθυμούν οι επιλεγέντες μαθητές και εντάσσεται στο πλάνο σπουδών των χορηγών) καθώς και μίας (1) μεταπτυχιακής υποτροφίας από την εταιρεία «IST Ε.Π.Ε.»

 

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Επιλογή των Τεσσάρων (4) Προπτυχιακών Υποτροφιών

α. Να είναι τέκνα (βιολογικά ή υιοθετημένα) εργαζομένων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) και συνταξιούχων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

β. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν απαλλαγεί αυτής ή να μπορούν να τύχουν αναβολής αυτής ή η θητεία τους να λήγει πριν την έναρξη των σπουδών.

γ. Να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τον ίδιο επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών.

δ. Οι υποψήφιοι οφείλουν με αίτησή τους να επιλέξουν μία συγκεκριμένη σχολή από τις προτεινόμενες στα προγράμματα σπουδών των ΧΟΡΗΓΩΝ.

ε. Ειδικά για τους ενδιαφερόμενους για τις υποτροφίες του IST, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων. 

 

2. Κριτήρια Επιλογής των Τεσσάρων (4) Υποτροφιών

-      

Για την υποβολή αιτήσεων δεν θ’ αποτελέσει κριτήριο αποκλεισμού ο βαθμός του Απολυτηρίου του Λυκείου, θα συνυπολογισθεί όμως ως παράγων μοριοδότησης. Ειδικότερα, βαθμός ίσος του δεκαπέντε (15) θα λαμβάνει εκατό (100) μόρια. Κάθε επιπλέον μία (1) μονάδα του Απολυτηρίου θα λαμβάνει επιπροσθέτως εξήντα (60) μόρια. Τα αναλογούντα μόρια θα αποδίδονται και στις δεκαδικές υποδιαιρέσεις των επιπλέον μονάδων (λ.χ. βαθμός ίσος του 16,6 θα λαμβάνει συνολικά 100 + 60 + 6/10 Χ 60 = 196 μόρια).

Κοινωνικά Κριτήρια

-      

Τέκνα Μονογονεϊκών Οικογενειών (μόρια 100)

-      

Τέκνα Πολυτέκνων Οικογενειών (μόρια 100)

-      

Τέκνα Τριτέκνων Οικογενειών (μόρια 50)

-      

Τέκνα που θεωρούνται κατά νόμο προστάτες οικογενειών (μόρια 50)

-      

Τέκνα πεσόντων εν τη υπηρεσία (μόρια 100)

-      

Θα κληθούν για συνέντευξη οι δέκα (10) πρώτοι (σε σύνολο μορίων) υποψήφιοι στις υποτροφίες για έκαστο εκ των ΧΟΡΗΓΩΝ, με βάση την πιο πάνω μοριοδότηση. Η συνέντευξη αυτή θα προσδώσει ακόμη έως εκατόν πενήντα (150) μόρια, τα οποία προστιθέμενα θα κατατάξουν τους υποψηφίους σε σειρά κατάταξης /επιλογής.

-      

Μετά τη χορήγηση των υποτροφιών απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση αυτών στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος είναι η τουλάχιστον 70/100 αποφοίτηση από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

1.   

 Α. Ειδικότητες Σπουδών ΣΒΙΕ :

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Β. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ)

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Β. ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ)

Β. ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ)

Β. ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

Β. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Β. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ)

Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Β. Προγράμματα IST:

 

 

Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο

 

 

Προσφερόμενα Προγράμματα

 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

University of South Wales

BSc (Honours) Computer Applications Development

Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος

Επίπεδο Αγγλικών IELTS 5 ή αντίστοιχο

BSc (Honours) Computer Security

BSc (Honours) Computer Game Development

BSc (Honours) Computer Forensics

Catholic University of Lyon

Bachelor in International Business

Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος

Επίπεδο Αγγλικών IELTS 5 ή αντίστοιχο

 

 

University of Keele

 

 

 

BSc (Honours) Physiotherapy

Απολυτήριο Λυκείου άνω του 15 ή

Επιτυχής ολοκλήρωση προπαρασκευαστικού προγράμματος Φυσικοθεραπείας στο ISTCollege ή Πτυχίο ΙΕΚ Φυσικοθεραπείας

και Επίπεδο Αγγλικών IELTS 6 ή αντίστοιχο

University of Limerick

BSc (Honours)  Psychology

Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος

Επίπεδο Αγγλικών IELTS 5 ή αντίστοιχο

LLB Law Plus

Anglia Ruskin University

BSc (Honours) Adult Nursing

Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος

Επίπεδο Αγγλικών IELTS 5 ή αντίστοιχο

BSc (Honours) Midwifery

Ι.Ε.Κ.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Απολυτήριο Λυκείου

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Υπηρεσία Υποστήριξης Φοιτητών Περιφέρειας από το IST & τη ΣΒΙΕ

Το IST College και το Ι.Ι.Ε.Κ ΣΒΙΕ παρέχουν στους φοιτητές των δύο σχολών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τις εξής υποστηρικτικές υπηρεσίες:

  • Αποκλειστική Συνεργασία με Μεσιτικό Γραφείο που διαθέτει φοιτητικές κατοικίες  (επιπλωμένες ή μη) σε ασφαλείς περιοχές κοντά στη σχολή, με προνομιακές τιμές μεσιτείας.
  • Ειδικές τιμές στο Café – Εστιατόριο της σχολής
  • Οδηγίες, καθοδήγηση και συμβουλές για οτιδήποτε χρειάζεται ο φοιτητής ως προς τις συναλλαγές του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιατρικά θέματα ή ότι άλλο προκύψει κατά τη φοίτησή του στην Αθήνα.

 

Η Επιτροπή Χορηγιών, ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι:

α. Ημερομηνία ενάρξεως υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 13η Απριλίου 2017 και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αυτών ορίζεται η 14η Ιουλίου 2017. Ημέρες συνεντεύξεων των προκρινομένων υποψηφίων ορίζονται η 12η, η 13η και η 14η Σεπτεμβρίου 2017.

β. Τ’ αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους – αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς - στη διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ οδός Ριζάρη αρ. 2 και Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα ΤΚ 10675 (Για Επιτροπή Χορηγιών) είναι τα κάτωθι: 1. Αίτηση των υποψηφίων για συγκεκριμένη σχολή των Χορηγών, 2. Υπεύθυνη Δήλωση με περιεχόμενο τα αναφερόμενα στο 1 γ. 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, 5. Στρατολογική Βεβαίωση για τους άρρενες, 6. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του Απολυτηρίου, 7. Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή τους σχετικούς Συνταξιοδοτικούς Οργανισμούς από την οποία θα προκύπτει η εργασιακή σχέση του γονέως του υποψηφίου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 8. Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνω έγκυρο»), 9. Βεβαίωση από το αρμόδιο Επιτελείο ότι ο γονέας ήταν πεσών εν ώρα καθήκοντος.

γ. Τα ονόματα των επιλεγέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, θ’ ανακοινωθούν το αργότερο έως την 22α Σεπτεμβρίου 2017.

δ. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια του χρόνου των υποτροφιών προς τους επιλεγέντες, θα είναι όση αντιστοιχεί στο χρόνο σπουδών στο συγκεκριμένο κλάδο.

 

Β: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Επιλογή της Μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας

α. Να είναι εργαζόμενοι ή τέκνα (βιολογικά ή υιοθετημένα) εργαζομένων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) και συνταξιούχων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

β. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν απαλλαγεί αυτής ή να μπορούν να τύχουν αναβολής αυτής ή η θητεία τους να λήγει πριν την έναρξη των σπουδών.

γ. Να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τον ίδιο επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών.

δ. Να είναι ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών.

ε. Οι υποψήφιοι οφείλουν με αίτησή τους να επιλέξουν μία συγκεκριμένη σχολή από τις προτεινόμενες στα προγράμματα σπουδών του ΧΟΡΗΓΟΥ.

στ. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων του εκάστοτε συνεργαζόμενου πανεπιστημίου. 

 

2. Κριτήρια Επιλογής του/της Δικαιούχου της Μεταπτυχιακής Υποτροφίας

-      

Για την υποβολή αιτήσεων θα ληφθεί υπ’ όψιν ο γενικός βαθμός του πρώτου τίτλου σπουδών (πτυχίου ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή Bachelor) που πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) ή 65% κατά το Βρετανικό σύστημα και θα λαμβάνει ενενήντα (90) μόρια. Κάθε επιπλέον μία (1) μονάδα ή 5% κατά το Βρετανικό σύστημα θα λαμβάνει επιπροσθέτως εκατό (100) μόρια. Τα αναλογούντα μόρια θα αποδίδονται και σε όλες τις δυνατές υποδιαιρέσεις των επιπλέον μονάδων (λ.χ. βαθμός πτυχίου ΑΕΙ ίσος του 8,7 θα λαμβάνει συνολικά 90 + 100 + 7/10 Χ 100 = 260 μόρια, ενώ βαθμός πτυχίου Bachelor ίσος του 72% θα λαμβάνει 90 + 100 + 2/5 Χ 100 = 230 μόρια).

-      

Έως πέντε (5) υποψήφιοι, οι φέροντες την υψηλότερη μοριοδότηση σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια, θα κληθούν από την Επιτροπή Χορηγιών για συνέντευξη στην οποία πρέπει υποχρεωτικώς να παραστούν. Η συνέντευξη αυτή θα προσδώσει έως εκατόν πενήντα (150) μόρια επιπλέον, τα οποία προστιθέμενα θα κατατάξουν τους υποψηφίους σε σειρά κατάταξης /επιλογής.

-      

Μετά τη χορήγηση των υποτροφιών, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση αυτών στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος είναι η τουλάχιστον 70/100 αποφοίτηση από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών IST

 

 

Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο

 

 

Προσφερόμενα Προγράμματα

 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

University of South Wales

MSc Computer Systems Security

Πτυχίο Πανεπιστημίου με 2:2 ή αντίστοιχο

Επίπεδο Αγγλικών IELTS 6 ή αντίστοιχο

MSc Computing and Information Systems

 

 

 

Catholic University of Lyon

Master of International Business Administration (MIBA)

 

 

 

Πτυχίο Πανεπιστημίου με 2:2 ή αντίστοιχο

Επίπεδο Αγγλικών IELTS 6 ή αντίστοιχο

Master of International Business Administration – HRM (MIBA-HRM)

Master of International Business Administration – International Supply Chain Management (MIBA-Logistics)

Master of International Business Administration – Digital Marketing (MIBA - Marketing)

 

University of Limerick

MSc Psychological Science – Research Methods

Πτυχίο Πανεπιστημίου με 2:2 ή αντίστοιχο

Επίπεδο Αγγλικών IELTS 6 ή αντίστοιχο

MSc Psychology – Clinical Psychology

MSc Psychology – Applied and Social Psychology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή Χορηγιών, ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι:

α. Ημερομηνία ενάρξεως υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η  13η  Απριλίου 2017 και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αυτών ορίζεται η 14η Ιουλίου 2017. Ημέρες συνεντεύξεων των προκρινομένων υποψηφίων ορίζονται η 12η, η 13η και η 14η Σεπτεμβρίου 2017.

β. Τ’ αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους – αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς - στη διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ οδός Ριζάρη αρ. 2 και Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα ΤΚ 10675 (Για Επιτροπή Χορηγιών) είναι τα κάτωθι: 1. Αίτηση των υποψηφίων για συγκεκριμένη σχολή των Χορηγών, 2. Υπεύθυνη Δήλωση με περιεχόμενο τα αναφερόμενα στο 1 γ., 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, 4. Στρατολογική Βεβαίωση για τους άρρενες, 5. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του Πτυχίου, 6. Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή τους σχετικούς Συνταξιοδοτικούς Οργανισμούς από την οποία θα προκύπτει η εργασιακή σχέση του γονέως του υποψηφίου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

γ. Τα ονόματα των επιλεγέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θ’ ανακοινωθούν το αργότερο έως την 23η Σεπτεμβρίου 2017.

δ. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια του χρόνου των υποτροφιών προς τους επιλεγέντες θα είναι όση αντιστοιχεί στο χρόνο σπουδών στο συγκεκριμένο κλάδο.

 

Τέλος, η Επιτροπή Χορηγιών ομόφωνα επίσης, αποφασίζει όπως το παρόν Πρακτικό ανακοινωθεί και δημοσιευθεί προς γνώση των ενδιαφερομένων παντοιοτρόπως (σε ιστοσελίδες, έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης)