• Ωράριο λειτουργίας
    Δευτέρα-Κυριακή
    09:00-19.00

Γέφυρα συνεργασίας του Πολεμικού Μουσείου με την Πρεσβεία της Αυστραλίας - Πολεμικό Μουσείο